|

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

||||||||||||||||||||||  PREISLISTE TENNIS

     WINTERSAISON (10.09.2018 - 30.04.2019)

Montag - Freitag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 15:00 Uhr

15:00 - 21:00 Uhr

21:00 - 24:00 Uhr

 

Samstag - Sonntag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 24:00 Uhr

Einzelstunde

18,- €

21,- €

28,- €

15,- €

 

 

20,- €

22,- €

Abonnement

460,- €

595,- €

830,- €

390,- €

 

 

595,- €

660,- €

||||||||||||||||||||||  PREISLISTE TENNIS

     SOMMERSAISON (01.05.2019 - 15.09.2019)

Montag - Freitag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 15:00 Uhr

15:00 - 21:00 Uhr

21:00 - 24:00 Uhr

 

Samstag - Sonntag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 24:00 Uhr

Einzelstunde

11,- €

13,- €

16,- €

10,- €

 

 

14,- €

16,- €

Abonnement

180,- €

200,- €

280,- €

140,- €

 

 

230,- €

265,- €

||||||||||||||||||||||  PREISLISTE TENNIS

     GANZJAHRESABONEMENT

Montag - Freitag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 15:00 Uhr

15:00 - 21:00 Uhr

21:00 - 24:00 Uhr

 

Samstag - Sonntag

08:00 - 12:00 Uhr

12:00 - 24:00 Uhr

Abonnement

600,- €

750,- €

1.040,- €

490,- €

 

 

780,- €

880,- €

||||||||||||||||||||||  PREISLISTE SOCCER

Montag - Freitag

9:00 - 24:00 Uhr

 

Samstag - Sonntag

9:00 - 24:00 Uhr

Einzelstunde

25,- €

 

 

25,- €